Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000114/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Radu: Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes v mene výboru LIBE o opatreniach nadväzujúcich na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 29.10.2015.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ivan Jakovčić k otázke klimatizácie v zasadacej miestnosti a Tim Aker.

Právne oznámenie