Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2210(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0307/2015

Ingediende teksten :

A8-0307/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 14
CRE 28/10/2015 - 14

Stemmingen :

PV 29/10/2015 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

14. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 - Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (debat)
CRE

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 [2015/2210(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Verklaring van de Commissie: Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad).

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Ernest Urtasun (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, en Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antanas Guoga, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Pervenche Berès, over het verloop van het debat, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, over de toepassing van de "blauwe kaart"-procedure, Peter van Dalen die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Paul Tang, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly en Sofia Ribeiro.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit en Dariusz Rosati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 29.10.2015.

Juridische mededeling