Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Състав на комисиите

Председателят получи от групата S&D искания за следните назначения:

комисия REGI: Iratxe García Pérez на мястото на José Blanco López

комисия ITRE: José Blanco López на мястото на Soledad Cabezón Ruiz

комисия ENVI: Soledad Cabezón Ruiz на мястото на Iratxe García Pérez

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация