Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie REGI: Iratxe García Pérez in de plaats van José Blanco López

Commissie ITRE: José Blanco López in de plaats van Soledad Cabezón Ruiz

Commissie ENVI: Soledad Cabezón Ruiz in de plaats van Iratxe García Pérez

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling