Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - Strasbūras

17. Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, , nepriklausomas Parlamento narys, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill ir Siôn Simon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas