Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (rasprava)
 5.Nova hrana ***I (rasprava)
 6.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (rasprava)
 7.Glasovanje
  7.1.Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)
  7.2.Opći proračun Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)
  7.3.Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***II (glasovanje)
  7.4.Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***II (glasovanje)
  7.5.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (glasovanje)
  7.6.Nova hrana ***I (glasovanje)
  7.7.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (glasovanje)
  7.8.Europska građanska inicijativa (glasovanje)
  7.9.Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (glasovanje)
  7.10.Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020. (glasovanje)
  7.11.Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Pametne granice (rasprava)
 12.Agencija EU-a za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) ***I (rasprava)
 13.Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (rasprava)
 14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. - Koraci prema dovšetku ekonomske i monetarne unije (rasprava)
 15.Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (rasprava)
 16.Sastav odbora
 17.Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (rasprava)
 18.Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira ***I (rasprava)
 19.Pristup MSP-ova financiranju (rasprava)
 20.Prijenos odobrenih sredstava
 21.Podnošenje dokumenata
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (182 kb)  Popis nazočnih (63 kb)
 
Zapisnik (211 kb)  Popis nazočnih (37 kb)  Rezultati glasovanja (93 kb)  Poimenična glasovanja (471 kb)
 
Zapisnik (258 kb)  Popis nazočnih (64 kb)  Rezultati glasovanja (1731 kb)  Poimenična glasovanja (2398 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti