Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (diskusijos)
 5.Nauji maisto produktai ***I (diskusijos)
 6.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)
  7.2.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)
  7.3.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II (balsavimas)
  7.4.Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos ***II (balsavimas)
  7.5.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (balsavimas)
  7.6.Nauji maisto produktai ***I (balsavimas)
  7.7.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)
  7.8.Europos piliečių iniciatyva (balsavimas)
  7.9.ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (balsavimas)
  7.10.Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (balsavimas)
  7.11.Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Pažangiai valdomos sienos (diskusijos)
 12.ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ***I (diskusijos)
 13.Tolesni veikmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (diskusijos)
 14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas - Veiksmai link ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (diskusijos)
 15.Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (diskusijos)
 16.Komitetų sudėtis
 17.Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (diskusijos)
 18.Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas ***I (diskusijos)
 19.MVĮ galimybės gauti finansavimą (diskusijos)
 20.Asignavimų perkėlimas
 21.Gauti dokumentai
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (182 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (210 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (37 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (98 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (501 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (261 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (1607 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (2407 kb)
Teisinis pranešimas