Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (rozprava)
 5.Nové potraviny ***I (rozprava)
 6.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)
  7.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)
  7.3.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (hlasovanie)
  7.4.Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***II (hlasovanie)
  7.5.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (hlasovanie)
  7.6.Nové potraviny ***I (hlasovanie)
  7.7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)
  7.8.Európska iniciatíva občanov (hlasovanie)
  7.9.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (hlasovanie)
  7.10.Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (hlasovanie)
  7.11.Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Inteligentné hranice (rozprava)
 12.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (rozprava)
 13.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (rozprava)
 14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 - Kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (rozprava)
 15.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (rozprava)
 16.Zloženie výborov
 17.Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (rozprava)
 18.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I (rozprava)
 19.Prístup MSP k financovaniu (rozprava)
 20.Presun rozpočtových prostriedkov
 21.Predloženie dokumentov
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (180 kb)  Prezenčná listina (63 kb)
 
Zápisnica (210 kb)  Prezenčná listina (37 kb)  Výsledky hlasovaní (93 kb)  Hlasovania podľa mien (482 kb)
 
Zápisnica (255 kb)  Prezenčná listina (64 kb)  Výsledky hlasovaní (1684 kb)  Hlasovania podľa mien (2407 kb)
Právne oznámenie