Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 28. oktober 2015 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (razprava)
 5.Nova živila ***I (razprava)
 6.Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki (glasovanje)
  7.2.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (glasovanje)
  7.3.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (glasovanje)
  7.4.Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***II (glasovanje)
  7.5.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (glasovanje)
  7.6.Nova živila ***I (glasovanje)
  7.7.Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (glasovanje)
  7.8.Evropska državljanska pobuda (glasovanje)
  7.9.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (glasovanje)
  7.10.Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (glasovanje)
  7.11.Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Pametne meje (razprava)
 12.Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ***I (razprava)
 13.Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (razprava)
 14.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 - Sklep, ki ga je Komisija sprejela glede prenovljenega evropskega semestra (razprava)
 15.Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (razprava)
 16.Sestava odborov
 17.Perspektive in pregled strategije EU 2020 (razprava)
 18.Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost ***I (razprava)
 19.Dostop do financiranja za MSP (razprava)
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Predložitev dokumentov
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (178 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (63 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (205 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (37 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (94 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (483 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (253 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (65 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (1561 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (2395 kb)
Pravno obvestilo