Index 
Jegyzőkönyv
PDF 270kWORD 212k
2015. október 28., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználása ***I (vita)
 5.Új élelmiszerek ***I (vita)
 6.Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai ***I (vita)
 7.Szavazások órája
  7.1.Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – valamennyi szakasz (szavazás)
  7.2.Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – valamennyi szakasz (szavazás)
  7.3.Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma ***II (szavazás)
  7.4.A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések ***II (szavazás)
  7.5.A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználása ***I (szavazás)
  7.6.Új élelmiszerek ***I (szavazás)
  7.7.Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai ***I (szavazás)
  7.8.Európai Polgári Kezdeményezés (szavazás)
  7.9.Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia (szavazás)
  7.10.Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata (szavazás)
  7.11.Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Intelligens határellenőrzés (vita)
 12.A Bűnüldözési Képzés Európai Ügynöksége (Cepol) ***I (vita)
 13.Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése (vita)
 14.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. év prioritásainak végrehajtása - A gazdasági és monetáris unió megvalósítása felé (vita)
 15.A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrálása (vita)
 16.A bizottságok tagjai
 17.Az EU 2020 stratégia kilátásai és felülvizsgálata (vita)
 18.Értékpapír-finanszírozási ügyletek átláthatósága ***I (vita)
 19.A kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutása (vita)
 20.Előirányzatok átcsoportosítása
 21.Dokumentumok benyújtása
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatási program megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az állattenyésztési ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a felügyeleti kollégiumok működésére vonatkozó általános feltételek meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 16.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete egyes tengerfenéken élő fajoknak az Északi-tengeren és az ICES IIa körzet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 22.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről C(2015)06478 - 2015/2861(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 25.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap, a Parlament kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről C(2015)06482 - 2015/2862(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 25.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap, a Parlament kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 25.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap, a Parlament kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található oxadixil és spinetoram megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - határidő: 2015. december 17.)
utalva illetékes: ENVI

- A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található dietofenkarb, mezotrion, metoszulam és pirimifosz-metil maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - határidő: 2015. december 17.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - határidő: 2015. december 23.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlament és tanácsi rendelet IV. mellékletének a COS-OGA, a cerevisane, a kalcium-hidroxid, a lecitinek, a Salix spp cortex, az ecet, a gyümölcscukor, a Pepinó mozaik vírus CH2 törzséről izolált 1906-os izolátum, a Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850 és a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 törzse tekintetében történő módosításáról (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - határidő: 2015. december 14.)
utalva illetékes: ENVI


4. A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználása ***I (vita)

Jelentés az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Albert Deß (az AGRI bizottság véleményének előadója), Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guillaume Balas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-François Jalkh, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Françoise Grossetête, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė és Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli és Paul Brannen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman és Biljana Borzan.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Felszólal: Seán Kelly a „catch the eye” eljárásról (Az elnök magyarázatot ad).

Felszólal: Giovanni La Via.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


5. Új élelmiszerek ***I (vita)

Jelentés az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jude Kirton-Darling (az INTA bizottság véleményének előadója), Daciana Octavia Sârbu (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger és Biljana Borzan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec és Tibor Szanyi.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és James Nicholson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


6. Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai ***I (vita)

Jelentés az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Adam Gierek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jan Huitema (az AGRI bizottság véleményének előadója), Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Jahr, Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland és Annie Schreijer-Pierik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller és Arne Gericke.

Felszólal: Karmenu Vella és Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal::

—   Jens Geier képviselőcsoportja szavazási listájáról,

—   Danuta Maria Hübner (előadó), a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az európai uniós választási törvény reformjáról szóló A8-0286/2015 jelentésére irányuló szavazást napolják el az ülés következő időszakára, az eljárási szabályzat 190. cikke (4) bekezdésének megfelelően, Jo Leinen, társelőadó támogatja a kérést, és Gerolf Annemans ellenzi.
A Parlament jóváhagyja a kérést.


7.1. Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – valamennyi szakasz (szavazás)

—   Módosítástervezetek az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete III. szakaszának előirányzataihoz (Bizottság);

—    Módosítástervezetek az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszának előirányzataihoz (Európai Parlament, Tanács, Bíróság, Számvevőszék, Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága, Ombudsman, európai adatvédelmi biztos és Európai Külügyi Szolgálat).

A Szerződés rendelkezései szerint a módosítástervezetek elfogadásához az európai parlamenti képviselők többségének szavazatára van szükség.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében szerepelnek)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A szavazás előtt, José Manuel Fernandes (előadó) az alábbi technikai módosításokat javasolja:

Észrevételek:

—   04 02 64 költségvetési sor „Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés”: az AM 1435 a BUDG bizottság által elfogadott, a nemmel, az oktatással és a képzéssel kapcsolatos kiegészítő észrevételeket tartalmaz.

Összegek:

—   11 06 62 01 költségvetési sor „Tudományos szakvélemények és ismeretek” (AM 478): a kifizetéseket 14 064 771 EUR-ra igazítják;

—   18 04 01 01 új költségvetési sorok „Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése” és 18 04 01 02 „Európai Polgári kezdeményezés” (AM 1366): a kifizetéseket 18 650 000 EUR-ra igazítják (a költségvetési tervezet visszaállítása) az első soron, és 500 000 EUR-ra a második soron;

—   19 02 01 költségvetési sor „Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre” (AM 995): a kifizetéseket 156 914 703 EUR-ra igazítják;

—   21 02 07 04 költségvetési sor „Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható mezőgazdaság” (AM 1373): a kifizetéseket 89 783 000 EUR-ra igazítják;

—   21 02 07 05 költségvetési sor „Migráció és menekültügy” (AM 1374): a kifizetéseket 28 114 291 EUR-ra igazítják;

—   24 01 07 költségvetési sor „Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)” (AM 1389) visszaállítja a költségvetési tervezetet és a kifizetéseket 53 149 500 EUR-ra igazítják, a tartalékba helyezett összeg figyelembevétele érdekében.

A Parlament jóváhagyja a javasolt kiigazításokat.

Felszólalások

James Carver.

A szavazás után Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket, és egyetért az egyeztető bizottság összehívásával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja értelmében..


7.2. Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – valamennyi szakasz (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0376)

Felszólalások

Ashley Fox szóbeli módosítást javasol a 77. bekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.

Gérard Deprez (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújt be a 90. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


7.3. Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0377)

Felszólalások

António Marinho e Pinto (előadó) és Félix Braz (a Tanács soros elnöke), a szavazás előtt.

António Marinho e Pinto, a szavazás után és a szavazás eredménye láttán, kéri, hogy nevét vegyék ki a jelentésből.


7.4. A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra A Tanács álláspontjáról első olvasatban a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0378)


7.5. A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés Jelentés az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva

Felszólal: Giovanni La Via (előadó), aki megkérdezi, hogy a Bizottság fenntartja-e javaslatát, Karmenu Vella (a Bizottság tagja), aki megerősíti a javaslat fenntartását, és Giovanni La Via, aki kéri, hogy bocsássák szavazásra a jogalkotási állásfoglalás-tervezetet.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (619 mellette, 58 ellene, 13 tartózkodás).

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0379)


7.6. Új élelmiszerek ***I (szavazás)

Jelentés az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva a módosított formában (P8_TA(2015)0380)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0380)


7.7. Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai ***I (szavazás)

Jelentés az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

Eric Andrieu, aki szóbeli módosítást fűz a 33. módosításhoz, melyet elfogadnak.

Stefan Eck, a 33. módosítás elfogadása után.


7.8. Európai Polgári Kezdeményezés (szavazás)

Jelentés az Európai Polgári Kezdeményezésről [2014/2257(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Schöpflin György (A8-0284/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0382)


7.9. Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia (szavazás)

Jelentés az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégiáról [2014/2214(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0383)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt Marine Le Pen aznapi szavazáson való részvételéről.

Ivan Jakovčić (előadó) szóbeli módosítást javasol a 2. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.


7.10. Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a kohéziós politikáról és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatáról [2014/2246(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0384)


7.11. Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás (szavazás)

Jelentés az európai strukturális és beruházási alapokról és az eredményes gazdasági irányításról: iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához [2015/2052(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0385).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Intelligens határellenőrzés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000106/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: az intelligens határellenőrzésről szóló csomag (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000107/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Intelligens határellenőrzés (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes kifejti a kérdéseket.

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský és Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


12. A Bűnüldözési Képzés Európai Ügynöksége (Cepol) ***I (vita)

Jelentés a Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének (CEPOL) létrehozásáról, valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gál Kinga (A8-0048/2015)

Gál Kinga előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jens Geier (a BUDG bizottság véleményének előadója), Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Kinga Gál.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.29-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


13. Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000114/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000115/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes kifejti a kérdéseket.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker és Tibor Szanyi.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, az európai uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.29-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

°
° ° °

Felszólal: Ivan Jakovčić az ülésterem klimatizációjáról és Tim Aker.


14. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. év prioritásainak végrehajtása - A gazdasági és monetáris unió megvalósítása felé (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. év prioritásainak végrehajtása [2015/2210(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

A Bizottság nyilatkozata: A gazdasági és monetáris unió megvalósítása felé (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke).

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Nils Torvalds (a BUDG bizottság véleményének előadója), Sergio Gutiérrez Prieto (az EMPL bizottság véleményének előadója), Ildikó Gáll-Pelcz (az IMCO bizottság véleményének előadója), Ernest Urtasun (a FEMM bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, és Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Antanas Guoga, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Pervenche Berès sur le déroulement du débat, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, sur la mise en œuvre de la procédure "carton bleu", Peter van Dalen aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Paul Tang, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle és Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly és Sofia Ribeiro.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit és Dariusz Rosati.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.29-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


15. A tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrálása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000121/2015) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: A Tanács ajánlása a tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci integrálásáról (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel kifejti a kérdést.

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, és Brando Benifei, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Laura Agea.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Richard Sulík.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a tartósan munkanélküli személyek munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlásról (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.29-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


16. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D képviselőcsoport:

REGI bizottság: Iratxe García Pérez José Blanco López helyére

ITRE bizottság: José Blanco López Soledad Cabezón Ruiz helyére

ENVI bizottság: Soledad Cabezón Ruiz Iratxe García Pérez helyére

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


17. Az EU 2020 stratégia kilátásai és felülvizsgálata (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU 2020 stratégia kilátásai és felülvizsgálata (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill és Siôn Simon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel és Stanislav Polčák.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


18. Értékpapír-finanszírozási ügyletek átláthatósága ***I (vita)

Jelentés az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann és Alfred Sant.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias és Marco Valli.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Renato Soru.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.29-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


19. A kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutása (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Antonio Tajani, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias és Barbara Kappel.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


20. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikknek (1) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Számvevőszék V/AB-09/T/2015. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Régiók Bizottságának INF 6/2015. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Bíróság 2, 3, 4 és 5/2015. számú előirányzat-átcsoportosításai ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Gazdasági és Szociális Bizottság INF 4/2015. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Régiók Bizottságának INF 7/2015. és INF 8/2015. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 27. cikknek (3) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 29/2015 és DEC 32/2015. számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikknek (3) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 30/2015. számú előirányzat-átcsoportosítást – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikknek (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy jóváhagyja az 1/2015. számú előirányzat-átcsoportosítást – X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat.


21. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat az INF 7/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 8/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Az DEC 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Megszünteti és a helyébe lép: le C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 33/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 570.418/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Jogi nyilatkozat