Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2722(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000111/2015

Внесени текстове :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Разисквания :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - Страсбург

3. Изслушване относно промяната на лятното часово време в Европа (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000111/2015) зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Изслушване относно разпоредбите за лятното часово време в Европа (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda и Michael Cramer развиха въпроса.

Violeta Bulc (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Herbert Reul, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Heinz K. Becker и Gilles Lebreton.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová и Seán Kelly.

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.

Правна информация