Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2722(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000111/2015

Teksty złożone :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Debaty :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg

3. Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu letniego w Europie (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000111/2015), które skierowali Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, i Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu na letni w Europie (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda i Michael Cramer rozwinęli pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Heinz K. Becker i Gilles Lebreton.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová i Seán Kelly.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna