Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000111/2015

Ingivna texter :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Debatter :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

3. Utfrågning om byte till sommartid i Europa (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000111/2015) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, och Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utfrågning om byte till sommartid i Europa (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda och Michael Cramer utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Reul för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Heinz K. Becker och Gilles Lebreton.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová och Seán Kelly.

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande