Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2243(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0261/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0261/2015

Συζήτηση :

PV 29/10/2015 - 4
CRE 29/10/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0390

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας [2014/2243(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Η Jacqueline Foster παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Soraya Post (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Renaud Muselier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Janusz Zemke, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Jacqueline Foster.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου