Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2241(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0258/2015

Внесени текстове :

A8-0258/2015

Разисквания :

PV 29/10/2015 - 5
CRE 29/10/2015 - 5

Гласувания :

PV 29/10/2015 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0391

Протокол
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа (разискване)
CRE

Доклад относно новите предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа [2014/2241(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Maria Grapini (докладчик по становището на комисията IMCO), Luigi Morgano (докладчик по становището на комисията CULT) и Cláudia Monteiro de Aguiar, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Ismail Ertug, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, и Silvia Costa, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou и Patricija Šulin.

Изказаха се: Violeta Bulc и Isabella De Monte.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 29.10.2015 г.

Правна информация