Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2241(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2015

Συζήτηση :

PV 29/10/2015 - 5
CRE 29/10/2015 - 5

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0391

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη [2014/2241(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Η Isabella De Monte παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Luigi Morgano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Cláudia Monteiro de Aguiar, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα István Ujhelyi, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Μιλτιάδης Κύρκος, Σοφία Σακοράφα, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, και Silvia Costa, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Λευτέρης Χριστοφόρου και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Isabella De Monte.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου