Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2241(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0258/2015

Ingediende teksten :

A8-0258/2015

Debatten :

PV 29/10/2015 - 5
CRE 29/10/2015 - 5

Stemmingen :

PV 29/10/2015 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0391

Notulen
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg

5. Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (debat)
CRE

Verslag over nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa [2014/2241(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Luigi Morgano (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) en Cláudia Monteiro de Aguiar, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, en Silvia Costa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ismail Ertug.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Isabella De Monte.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 29.10.2015.

Juridische mededeling