Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 29. oktober 2015 - Strasbourg

14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)

odbor LIBE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (2015/2254(INL))
(mnenje: FEMM, AFCO)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor AFET
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (2015/2276(INI))
(mnenje: ITRE)

- Operacije v podporo miru - Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (2015/2275(INI))
(mnenje: DEVE)

- Strategija EU do Irana po jedrskem sporazum (2015/2274(INI))
(mnenje: INTA)

- Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (2015/2273(INI))

- EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (2015/2272(INI))
(mnenje: DEVE, INTA)

odbor CULT

- Nadaljnja obravnava strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (2015/2281(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Program Erasmus+ in drugi instrumenti za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop vseživljenjskega učenja (2015/2257(INI))
(mnenje: EMPL)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

odbor DEVE

- Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano (2015/2277(INI))
(mnenje: AGRI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

odbor ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2285(INI))
(mnenje: ENVI, REGI, BUDG)

odbor EMPL

- Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (2015/2284(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Socialni damping v Evropski uniji (2015/2255(INI))
(mnenje: FEMM, TRAN)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

odbor ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004) o materialih, namenjenimi za stik z živili (2015/2259(INI))

odbor IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10. 2015)

- Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (2015/2256(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(mnenje: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

odbor REGI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Izvajanje tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) (2015/2282(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, INTA)

- Evropsko teritorialno sodelovanje - dobre prakse in inovativni ukrepi (2015/2280(INI))

- Kohezijska politika v gorskih regijah EU (2015/2279(INI))
(mnenje: AGRI)

- Kohezijska politika in raziskovalne ter inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (2015/2278(INI))
(mnenje: ITRE)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2285(INI))
(mnenje: ENVI, REGI, BUDG (člen 54 Poslovnika))

odbor EMPL (člen 54 Poslovnika))

- Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (2015/2284(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI
(člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

odbor AFET (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (2015/2276(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika))

- Operacije v podporo miru - Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (2015/2275(INI))
(mnenje: DEVE (člen 54 Poslovnika))

odbor CULT (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Program Erasmus+ in drugi instrumenti za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop vseživljenjskega učenja (2015/2257(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor ITRE

- Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (2015/2233(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

odbor EMPL

- Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (2015/2095(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Pravno obvestilo