Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 3.Изслушване относно промяната на лятното часово време в Европа (разискване)
 4.Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) (разискване)
 5.Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа (разискване)
 6.Разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб (разискване)
 7.Награда „Сахаров“ за 2015 г. (обявяване на лауреата)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Време за гласуване
  10.1.Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) ***I (гласуване)
  10.2.Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа ***I (гласуване)
  10.3.Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (гласуване)
  10.4.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. (гласуване)
  10.5.Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (гласуване)
  10.6.Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) (гласуване)
  10.7.Нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа (гласуване)
  10.8.Разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (242 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (244 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (36 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (43 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (110 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (277 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (723 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (2787 kb)
Правна информация