Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 29. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Euroopan kesäaikajärjestelyjen muuttamista koskeva kuulemistilaisuus (keskustelu)
 4.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (keskustelu)
 5.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (keskustelu)
 6.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (keskustelu)
 7.Saharov-palkinto 2015 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Äänestykset
  10.1.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I (äänestys)
  10.2.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys ***I (äänestys)
  10.3.Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (äänestys)
  10.4.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano (äänestys)
  10.5.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (äänestys)
  10.6.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (äänestys)
  10.7.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (äänestys)
  10.8.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (218 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (59 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (210 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (36 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (32 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (113 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (249 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (62 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (442 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2790 kb)
Oikeudellinen huomautus