Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 3.Hoorzitting over wijzigingen van de zomertijd in Europa (debat)
 4.Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) op het gebied van burgerluchtvaart (debat)
 5.Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (debat)
 6.Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken (debat)
 7.Sacharov-prijs 2015 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Welkomstwoord
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) ***I (stemming)
  10.2.Transparantie van effectenfinancieringstransacties ***I (stemming)
  10.3.Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (stemming)
  10.4.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 (stemming)
  10.5.Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (stemming)
  10.6.Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) op het gebied van burgerluchtvaart (stemming)
  10.7.Nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa (stemming)
  10.8.Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Ingekomen stukken
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (217 kb)  Presentielijst (59 kb)
 
Notulen (210 kb)  Presentielijst (36 kb)  Uitslag van de stemming (32 kb)  Hoofdelijke stemming (108 kb)
 
Notulen (255 kb)  Presentielijst (62 kb)  Uitslag van de stemming (466 kb)  Hoofdelijke stemming (2773 kb)
Juridische mededeling