Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - BrüsselLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Petitsioonid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Tööplaan
 14.Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (arutelu)
 15.Tulevane lennunduspakett (arutelu)
 16.Hääletused
  16.1.Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend ***I (hääletus)
  16.2.Tulevane lennunduspakett (hääletus)
  16.3.Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Nullmäära kasutamine (arutelu)
 19.Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (arutelu)
 20.Kuidas püütakse saavutada varasemate Daphne programmide eesmärke uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames? (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 24.Järgmiste istungite ajakava
 25.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (194 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (58 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (197 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (33 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (161 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (252 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (428 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2700 kb)
Õigusalane teave