Indeks 
Zapisnik
PDF 255kWORD 228k
Srijeda, 11. studenog 2015. - BruxellesZavršno izdanje
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 7.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Predstavke
 12.Odluke o određenim dokumentima
 13.Plan rada
 14.Paket mjera za europski semestar - Godišnji pregled rasta za 2016. (rasprava)
 15.Budući paket mjera za zrakoplovstvo (rasprava)
 16.Glasovanje
  16.1.Interoperabilna rješenja kao sredstvo modernizacije javnog sektora ***I (glasovanje)
  16.2.Budući paket mjera za zrakoplovstvo (glasovanje)
  16.3.Reforma izbornog zakona EU-a (glasovanje)
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Primjena nulte stope (rasprava)
 19.Financiranje dvaju novih uzajamnih fondova EU-a za Siriju i Afriku i doprinosi država članica tim fondovima (rasprava)
 20.Ciljevi prethodnih programa Daphne u kontekstu novoga programa o pravima, jednakosti i građanstvu (rasprava)
 21.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 22.Obrazloženja glasovanja
 23.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 24.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 25.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:00 h.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednica je dala izjavu o požaru koji je u noći s 30. na 31. listopada izbio u noćnom klubu u Bukureštu i u kojem je mnogo osoba izgubilo život te je u ime Parlamenta izrazila sućut obiteljima žrtava.

Predsjednica je dala izjavu o padu ruskog aviona u Sinaju prilikom kojeg je 31. listopada 2015. stradalo 224 osobe te je u ime Parlamenta izrazila sućut obiteljima žrtava i ruskom narodu.

Govorio je Victor Negrescu.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Govorio je Udo Bullmann, koji je zatražio da se tijekom sljedeće sjednice oda počast bivšem njemačkom kancelaru, Helmutu Schmidtu, koji je preminuo dan ranije.

°
° ° °

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorio je Guy Verhofstadt o pozivu za dolazak u Parlament koji je upućen britanskom predsjedniku vlade, Davidu Camreonu (predsjednica je tu obavijest primila na znanje).

Govorio je Marcel de Graaff, koji je izrazio žaljenje zbog toga što se današnja sjednica održava na dan obljetnice završetka Prvog svjetskog rata te je zatražio da se oda počast žrtvama tog sukoba (predsjednica je tu izjavu primila na znanje).

Predsjednica je dala pojašnjenja o organizaciji projekta Nagrada LUX. Govorila je Silvia Costa (predsjednica Odbora CULT).


4. Sastav Parlamenta

Pablo Iglesias i Fernando Maura Barandiarán pismenim su putem obavijestili o davanju ostavke na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 28. listopada, odnosno od 25. studenog 2015.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodna zastupnička mjesta s učinkom od 28. listopada odnosno od 25. studenog 2015. te je o tome obavijestio nadležno nacionalno tijelo.


5. Sastav klubova zastupnika

Aymeric Chauprade više nije član Kluba zastupnika ENF-a te je njegovo zastupničko mjesto od 10. studenog 2015. među nezavisnim zastupnicima.


6. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Odluka Komisije o sigurnosnim zahtjevima koje trebaju ispuniti europske norme za svijeće, svijećnjake, držače i pribor u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - : 30 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - : 6 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize anorganskog arsena, olova i policikličkih aromatskih ugljikovodika i određenih izvedbenih kriterija za analizu (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - : 5 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 579/2014 o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - : 5 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - : 6 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI
mišljenje: AGRI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe ekstrakata ružmarina (E 392) u mazivim mastima (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - : 5 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - : 29 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja gama-glutamil-valil-glicina na Unijin popis aromatičnih tvari (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - : 30 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ametoktradin, klortalonil, difenilamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin, halauksifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - : 6 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih aromatičnih tvari (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - : 31 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za boskalid, klotianidin, tiametoksam, folpet i tolklofos-metil u ili na određenim proizvodima (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - : 31 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za postupke dodjele ugovora (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - : 4 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO
mišljenje: INTA

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za postupke dodjele ugovora (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - : 4 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO
mišljenje: INTA

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za postupke dodjele ugovora (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - : 4 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO


7. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju opći uvjeti djelovanja kolegija supervizora (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: tri mjeseca od dana primitka 16. listopada 2015. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: tri mjeseca od dana primitka 26. listopada 2015. na zahtjev nadležnog odbora.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 110/2014 o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. listopada 2015.
Upućeno nadležnom odboru:BUDG, CONT

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 od 29.listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. listopada 2015.
Upućeno nadležnom odboru:BUDG, CONT


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o mjerama istovjetnima onima iz Direktive Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (COM(2015)0395 -11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Komisije za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) u vezi s članstvom Unije u proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Irske – EGF/2015/006IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Finske – EGF/2015/005 FI/Računalno programiranje) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 38/2015 - dio III. - Komisija (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 34/2015 - dio III. - Komisija (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 31/2015 - dio III. - Komisija (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 9/2015 - Odbor regija (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 10/2015 - Odbor regija (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 11/2015 - Odbor regija (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 12/2015 - Odbor regija (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 4/2015 - Europski ombudsman (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Proposal for transfer of appropriations DEC 36/2015 - Section III – Commission (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 39/2015. - dio III. - Komisija (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE - : Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI - : Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu kontrole i izvršenja primjenjivom na području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH - : Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o podršci inicijativama za borbu protiv rasipanja hrane (B8-1061/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o bombardiranju bolnice Liječnika bez granica u Kunduzu (B8-1062/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o provedbi plana repatrijacije imigranata koji nemaju pravo na boravak u državama članicama EU-a (B8-1063/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju ažuriranih propisa kojima bi se izmijenio Sporazum o sigurnoj luci između EU-a i SAD-a (B8-1064/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti europske podvodne kulturne baštine (B8-1065/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o odgovornosti Komisije za kršenje Direktive o zaštiti osobnih podataka (B8-1066/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o ukidanju Europskog semestra za usklađivanje ekonomske politike (B8-1067/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o predlaganju smjernica na razini Unije za kategorizaciju hotelskih objekata (B8-1068/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potpori obiteljima mladih Europljana koji su otišli u Siriju ili Irak boriti se u redovima ISIS-a (B8-1069/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o istrazi o navodima u vezi s prijevozom i nezakonitim pritvaranjem zatvorenika u europskim zemljama koje je provodila CIA (B8-1070/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o proizvodnji električne energije iz ostataka od prerade agruma (B8-1072/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti djevojaka u Europi i svijetu (B8-1073/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju programa i izdvajanju sredstava za potporu terapijama uz pomoć životinja (B8-1074/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlozima OECD-a za suzbijanje utaje poreza (B8-1081/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o odnosima između Europske komisije i duhanskog lobija (B8-1082/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o višku na tekućem računu u europodručju (B8-1083/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o cirkularnoj poljoprivredi (B8-1084/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potpori inicijativama za smanjenje emisija (B8-1085/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ljudskim pravima (B8-1086/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju studije i istraživačkog fonda namijenjenog liječenju od HIV-a/AIDS-a (B8-1087/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju europskih tečajeva za usavršavanje namijenjenih učiteljima (B8-1088/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o takozvanom potpomognutom samoubojstvu (B8-1090/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Siriji: prema koordinaciji ruskih i američkih operacija i potrebi da EU dade svoj doprinos (B8-1091/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o mehanizmu za rješavanje sporova između ulagača i država u okviru Sveobuhvatnog ekonomskog i trgovinskog sporazuma između Kanade i Europske unije (B8-1095/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o riziku od zaraze virusom ebole (B8-1096/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo Ricardo Serrão Santos. Prijedlog rezolucije o preispitivanju sustava kvota za izlov plavoperajne tune (B8-1097/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o raku jajnika (B8-1098/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


9. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

—   zapisnik o ispravku Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine s druge strane, potpisanog 21. ožujka 2014. i 27. lipnja 2014. U Bruxellesu;

—   zapisnik o ispravku Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane ;

—   zapisnik o ispravku Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, potpisanog 27. lipnja 2014. u Bruxellesu;

   Protokol o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju;

   Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   drugi zapisnik o ispravku Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane.


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Postavljeno je sljedeće pitanje za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000100/2015) koje je postavio Iratxe García Pérez, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Nastavak praćenja ciljeva prethodnih programa Daphne u kontekstu novog Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

5. studenog 2015

(*) Ime je povjerljiv podatak

(*) (br. 2715/2014); (*) (br. 0961/2015); (*) (br. 0962/2015); (*) (br. 0963/2015); (*) (br. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (br. 0965/2015); (*) (br. 0966/2015); (*) (br. 0967/2015); (*) (br. 0968/2015); (*) (br. 0969/2015); (*) (br. 0970/2015); (*) (br. 0971/2015); (*) (br. 0972/2015); (*) (br. 0973/2015); Reiner Streich (br. 0974/2015); (*) (br. 0975/2015); (*) (br. 0976/2015); (*) (br. 0977/2015); (*) (br. 0978/2015); Flora Hansen (br. 0979/2015); Horst Murken (br. 0980/2015); (*) (br. 0981/2015); (*) (br. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0983/2015); (*) (br. 0984/2015); (*) (br. 0985/2015); (*) (br. 0986/2015); (*) (br. 0987/2015); (*) (br. 0988/2015); (*) (br. 0989/2015); Joel Batila (br. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (br. 0991/2015); (*) (br. 0992/2015); (*) (br. 0993/2015); (*) (br. 0994/2015); (*) (br. 0995/2015); (*) (br. 0996/2015); (*) (br. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (br. 0998/2015); (*) (br. 0999/2015); Jens Holste (br. 1000/2015); Flavio Miccono (br. 1001/2015); (*) (br. 1002/2015); (*) (br. 1003/2015); (*) (br. 1004/2015); (*) (br. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (br. 1006/2015); (*) (br. 1007/2015); (*) (br. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (br. 1009/2015); Jerzy Wicher (br. 1010/2015); (*) (br. 1011/2015); (*) (br. 1012/2015); (*) (br. 1013/2015); (*) (br. 1014/2015); (*) (br. 1015/2015); (*) (br. 1016/2015); Marco Bava (br. 1017/2015); (*) (br. 1018/2015); (*) (br. 1019/2015); (*) (br. 1020/2015); Hadjadji Sarah (br. 1021/2015); (*) (br. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (br. 1023/2015); (*) (br. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (br. 1025/2015); (*) (br. 1026/2015); (*) (br. 1027/2015); (*) (br. 1028/2015); (*) (br. 1029/2015); (*) (br. 1030/2015); Iwona Hartwich (br. 1031/2015); Marco Bava (br. 1032/2015); (*) (br. 1033/2015); (*) (br. 1034/2015); (*) (br. 1035/2015); Marco Bava (br. 1036/2015); Christos Taklis (br. 1037/2015); (*) (br. 1038/2015); (*) (br. 1039/2015); Remo Pulcini (br. 1040/2015); (*) (br. 1041/2015); Priscilla Tollini (br. 1042/2015); (*) (br. 1043/2015); Marco Bava (br. 1044/2015); Marco Bava (br. 1045/2015); Marco Bava (br. 1046/2015); Marco Bava (br. 1047/2015); (*) (br. 1048/2015); (*) (br. 1049/2015); Monica Ravalico (br. 1050/2015); (*) (br. 1051/2015); Hani Al-anasi (br. 1052/2015); (*) (br. 1053/2015); (*) (br. 1054/2015); Pavel Pešan (br. 1055/2015); Colonello Arianna (br. 1056/2015); (*) (br. 1057/2015); (*) (br. 1058/2015).

Predsjednik je objavio da je dana 5. studenog 2015 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 13 Poslovnika, uputio predstavku koju su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


12. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore / Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor AFET

- Provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) (2015/2258(INI))
upućeno nadležnom odboru: : EMPL
mišljenje: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve plenarne sjednice u studenom 2015. (PE 571.350/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a za prebacivanjem za 2. sjednicu u studenom rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o “Primjeni nulte stope” (točka 10. konačnog prijedloga dnevnog reda) i njihova zamjena izjavama Vijeća i Komisije o sastanku Vijeća za konkurentnost od 9. studenog na temu industrije čelika.

Govorili su: Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je obrazložila zahtjev i zatražila da se o njemu poimenično glasuje, Notis Marias za zahtjev i Enrique Guerrero Salom protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (112 za, 301 protiv, 5 uzdržanih), PArlament je odbacio zahtjev.

U dogovoru s klubovima zastupnika, naslov prve točke izmijenjen je kako slijedi: "Izjava Komisije – Paket mjera za europski semestar – Godišnji pregled rasta za 2016."

Time je utvrđen plan rada.


14. Paket mjera za europski semestar - Godišnji pregled rasta za 2016. (rasprava)

Izjava Komisije: Paket mjera za europski semestar - Godišnji pregled rasta za 2016. (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Paulo Rangel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Elisa Ferreira, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík i Miguel Viegas.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Dariusz Rosati, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică i Kostas Chrysogonos.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


15. Budući paket mjera za zrakoplovstvo (rasprava)

Izjava Komisije : Budući paket mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Marian-Jean Marinescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jacqueline Foster, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis i Markus Pieper.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius i Clare Moody.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa i Seán Kelly.

Govorila je Violeta Bulc.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach i Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet i Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle i Jacqueline Foster, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o budućem paketu mjera za zrakoplovstvo (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.2 zapisnika od 11.11.2015..

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

16. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su::

—   Anna Maria Corazza Bildt, koja se ponovno osvrnula na pitanje sudjelovanja Marine Le Pen na glasovanju od 28. listopada 2015.(točka 7.9 zapisnika od 28.10.2015. i točka 7 zapisnika od 29.10.2015.),

—   Marine Le Pen prvo o navedenom pitanju, a zatim sa žaljenjem o održavanju ove sjednice na dan obljetnice potpisivanja primirja 11. studenog 1918. te je pozvala sve francuske zastupnike da u znak prosvjeda napuste dvoranu,

—   Guy Verhofstadt, o govoru Marine Le Pen,

—   Michael Cramer, o pitanju koje je postavila Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr, o odvijanju sjednice i

—   Jean-Luc Mélenchon o potpisivanju primirja 11. studenog 1918.


16.1. Interoperabilna rješenja kao sredstvo modernizacije javnog sektora ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2015)0393)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Budući paket mjera za zrakoplovstvo (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 i B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1146/2015

(koji zamjenjujeB8-1146/2015, B8-1148/2015 i B8-1152/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Wim van de Camp i Marian-Jean Marinescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica i Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Prijedlozi rezolucija B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 i B8-1151/2015 se ne razmatraju.)

Govorio je

Curzio Maltese iznio je usmeni amandman nakon stavka 17. koji nije usvojen jer mu se usprotivilo više od 40 zastupnika.


16.3. Reforma izbornog zakona EU-a (glasovanje)

Izvješće o reformi izbornog zakona Europske unije [2015/2035(INL)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner i Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Primjena nulte stope (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Primjena nulte stope (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Pilar del Castillo Vera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Miguel Viegas.

Govorili su: Günther Oettinger i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


19. Financiranje dvaju novih uzajamnih fondova EU-a za Siriju i Afriku i doprinosi država članica tim fondovima (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Financiranje dvaju novih uzajamnih fondova EU-a za Siriju i Afriku i doprinosi država članica tim fondovima (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Kristalina Georgieva (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Reimer Böge, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, José Manuel Fernandes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki i Siegfried Mureşan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas i Indrek Tarand.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


20. Ciljevi prethodnih programa Daphne u kontekstu novoga programa o pravima, jednakosti i građanstvu (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000100/2015) koje je postavio Iratxe García Pérez, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Nastavak praćenja ciljeva prethodnih programa Daphne u kontekstu novog Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez obrazložila je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina i Romana Tomc.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez i Iliana Iotova.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


21. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras i Nicola Caputo.


22. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Danuta Maria Hübner i Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó i Stanislav Polčák

Budući paket mjera za zrakoplovstvo2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


24. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 23. studenog 2015 do 26. studenog 2015.


25. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 24:00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Pravna napomena