Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Theresa Griffin γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Theresa Griffin γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα στις συνεδριάσεις της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2014, της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2014, της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2015, της Δευτέρας 27 Απριλίου 2015, της Δευτέρας 18 Μαΐου 2015, της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2015 και της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2015, αλλά ότι το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου