Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2066(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2015

Texte depuse :

A8-0317/2015

Dezbateri :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0408

Proces-verbal
Marţi, 24 noiembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (dezbatere)
CRE

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare [2015/2066(INI)] - . Raportori: Elisa Ferreira și Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira și Michael Theurer și-au prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Peter Simon, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Matt Carthy, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Sander Loones și Esther de Lange.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo și Eva Kaili.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira și Michael Theurer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 25.11.2015.

Notă juridică