Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2063(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0316/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0316/2015

Keskustelut :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0410

Pöytäkirja
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

12. Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (keskustelu)
CRE

Mietintö radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä [2015/2063(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charles Tannock (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán, joka arvosteli edellisten puhujien esittämiä muukalaisvihamielisiä lausuntoja, sitoutumaton Zoltán Balczó ja Milan Zver.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, joka arvosteli Diane Doddsin Sinn Féin -puoluetta koskevia huomautuksia, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno Roubaix'ssa meneillään olevasta panttivankitilanteesta, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge ja Gianluca Buonanno.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.7.

Puhemies totesi toivovansa, että Roubaix'n panttivankitilanne saadaan päätökseen ilman kuolonuhreja tai loukkaantuneita.

Oikeudellinen huomautus