Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 24. november 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Energialiidu olukord (arutelu)
 4.Kindlustusvahendus***I (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Schengeni acquis' teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna Schengeni acquis' teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni liikmeks saamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Kindlustusvahendus ***I (hääletus)
  5.6.Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine (hääletus)
  5.7.Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad (hääletus)
  5.8.ELi roll ÜROs (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Presidentuuri avaldus
 10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (arutelu)
 11.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (arutelu)
 12.ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (arutelu)
 13.Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine - Dumpinguvastased meetmed ja nende mõju ELi terasetööstusele (arutelu)
 14.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (arutelu)
 15.Ennetavad meetmed soolise pensionilõhe vähendamiseks ELis (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (181 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (170 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (32 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (69 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (273 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (413 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (1382 kb)
Õigusalane teave