Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Läget avseende energiunionen (debatt)
 4.Försäkringsförmedling***I (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Upphävande av vissa rättsakter inom Schengenregelverket på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Försäkringsförmedling ***I (omröstning)
  5.6.Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (omröstning)
  5.7.Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (omröstning)
  5.8.EU:s roll i FN (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Uttalande av talmannen
 10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (debatt)
 11.Budgetförfarandet för budgetåret 2016: gemensamt förslag (debatt)
 12.Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (debatt)
 13.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller – Antidumpningsåtgärder och deras inverkan på EU:s stålindustri (debatt)
 14.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (debatt)
 15.Förebyggande åtgärder för att ta itu med pensionsklyftan mellan kvinnor och män i EU (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (185 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (167 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (37 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (34 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (71 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (275 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (432 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1449 kb)
Rättsligt meddelande