Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1228/2015

Внесени текстове :

B8-1228/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0409

Протокол
Сряда, 25 ноември 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.6. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на използването на диетилхексил фталат (DEHP) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – комисия ENVI - Докладчици: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2015)0409)

Правна информация