Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2962(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1228/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1228/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0409

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

9.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: luvan myöntäminen di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi XXX luvan myöntämiseksi dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI-valiokunta - Esittelijät: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0409)

Oikeudellinen huomautus