Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1228/2015

Ingivna texter :

B8-1228/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0409

Protokoll
Onsdagen den 25 november 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.6. Invändning enligt artikel 106: beviljande av tillstånd för användningen av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagda i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Föredragande: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0409)

Rättsligt meddelande