Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Notis Marias, cu privire la desfășurarea ultimelor două dezbateri de marți seara (Președintele a luat act).

°
° ° °


9.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015: Resurse proprii - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0404)


9.2. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0405)


9.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0406)


9.4. Procedura bugetară 2016: proiect comun (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Majoritate calificată pentru respingerea proiectului comun)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0407)

Intervenții

După vot, Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) pentru a sublinia buna cooperarea între instituții în procedura bugetară 2016.

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2016, Președinte a făcut următoarea declarație:

„Textul comun la care s-a ajuns în comitetul de conciliere la 14 noiembrie 2015 a fost aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu. Procedura bugetară s-a desfășurat în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2016 poate fi considerată, prin urmare, încheiată. Declar bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2016 definitiv adoptat.”


9.5. Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare [2015/2066(INI)] - . Raportori: Elisa Ferreira și Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0408)

Intervenții

Înaintea votării, Fabio De Masi și Philippe Lamberts, privind mandatul Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare. Președintele a oferit o serie de precizări.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


9.6. Obiecțiune în temeiul articolului 106: acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alienatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Comisia ENVI - Raportori: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0409)


9.7. Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (vot)

Raport referitor la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste [2015/2063(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0410)

Intervenții

Gerard Batten și Julia Reid, privind desfășurarea votării.


9.8. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (vot)

Raport referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0411)

Intervenții

După votare, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren și Bruno Gollnisch, despre desfășurarea votării.

Notă juridică