Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 25. november 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.De seneste terrorangreb i Paris (forhandling)
 8.Højtideligt møde - Italien
 9.Afstemningstid
  9.1.Forslag til ændringsbudget nr. 8/1015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetmæssige tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)
  9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: meddelelse af tilladelse til anvendelse af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (afstemning)
  9.7.Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (afstemning)
  9.8.En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Bekæmpelse af vold mod kvinder i EU (forhandling)
 14.Resultaterne af topmødet i Valletta den 11.–12. november 2015 og af G20-topmødet den 15.-16. november 2015 (forhandling)
 15.Situationen i Burundi (forhandling)
 16.Valg i Myanmar (forhandling)
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Situationen i Georgien (forhandling)
 20.Situationen i Moldova (forhandling)
 21.Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (173 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (179 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (37 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (54 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (269 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (257 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (777 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (4762 kb)
Juridisk meddelelse