Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Äsjased terrorirünnakud Pariisis (arutelu)
 8.Pidulik istung - Itaalia
 9.Hääletused
  9.1.Paranduseelarve projekt nr 8/2015 - omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (hääletus)
  9.6.Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine (hääletus)
  9.7.ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (hääletus)
  9.8.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Naistevastase vägivalla kaotamine ELis (arutelu)
 14.Valletta tippkohtumise (11.–12. november 2015) ja G20 tippkohtumise (15.–16. november 2015) tulemused (arutelu)
 15.Olukord Burundis (arutelu)
 16.Valimised Myanmaris (arutelu)
 17.Parlamendi koosseis
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Olukord Gruusias (arutelu)
 20.Olukord Moldovas (arutelu)
 21.Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (172 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
 
Protokoll (179 kb)  Kohalolijate nimekiri (37 kb)  Hääletustulemused (49 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (277 kb)
 
Protokoll (248 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)  Hääletustulemused (743 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (4757 kb)
Õigusalane teave