Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē (debates)
 8.Svinīgā sēde - Itālija
 9.Balsošanas laiks
  9.1.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (balsošana)
  9.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas piešķiršana bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošanai (balsošana)
  9.7.Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (balsošana)
  9.8.ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Vardarbības pret sievietēm novēršana Eiropas Savienībā (debates)
 14.Valletas samitā (2015. gada 11. un 12. novembrī) un G20 samitā (2015. gada 15. un 16. novembrī) gūtie rezultāti (debates)
 15.Stāvoklis Burundi (debates)
 16.Vēlēšanas Mjanmā (debates)
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Stāvoklis Gruzijā (debates)
 20.Stāvoklis Moldovā (debates)
 21.Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (177 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (64 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (207 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (37 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (46 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (290 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (257 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (64 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (873 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (4877 kb)
Juridisks paziņojums