Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 26. novembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2014 (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul
  4.2.Kambodža
  4.3.Sloboda prejavu v Bangladéši
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Pozície Rady v prvom čítaní
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (predložené návrhy uznesení)
 9.Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (predložené návrhy uznesení)
 10.Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)
 11.Hlasovanie
  11.1.Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul (hlasovanie)
  11.2.Kambodža (hlasovanie)
  11.3.Sloboda prejavu v Bangladéši (hlasovanie)
  11.4.Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (hlasovanie)
  11.5.Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (hlasovanie)
  11.6.Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (hlasovanie)
  11.7.Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (hlasovanie)
  11.8.Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Predloženie dokumentov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (272 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (60 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (286 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (36 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (30 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (124 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (303 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (62 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (535 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (2311 kb)
Právne oznámenie