Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 26 november 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2014 (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen
  4.2.Kambodja
  4.3.Yttrandefriheten i Bangladesh
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (ingivna resolutionsförslag)
 9.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (ingivna resolutionsförslag)
 10.En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (ingivna resolutionsförslag)
 11.Omröstning
  11.1.Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen (omröstning)
  11.2.Kambodja (omröstning)
  11.3.Yttrandefriheten i Bangladesh (omröstning)
  11.4.Läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens (omröstning)
  11.5.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (omröstning)
  11.6.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (omröstning)
  11.7.Barns utbildning i nödsituationer och utdragna kriser (omröstning)
  11.8.En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (275 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (255 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (36 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (31 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (124 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (277 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (62 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (446 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (2312 kb)
Rättsligt meddelande