Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000140/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Keskustelut :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 2. joulukuuta 2015 - BrysselLopullinen painos

17. Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000140/2015), Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri ja Sylvia-Yvonne Kaufmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus