Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2108(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0330/2015

Разисквания :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0445

Протокол
Понеделник, 14 декември 2015 г. - Страсбург

12. Към постигане на Европейски енергиен съюз - Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (разискване)
CRE

Доклад относно постигането на Европейски енергиен съюз [2015/2113(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Доклад относно „Пътят към целта от 10% междусистемна електроенергийна свързаност — Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г.“ [2015/2108(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, заместващ докладчика, представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Peter Eriksson представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Ana Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), András Gyürk, от името на групата PPE, Flavio Zanonato, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Grapini и Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Kappel, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zoltán Balczó, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Béla Kovács, независим член на ЕП, Bendt Bendtsen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche и Jadwiga Wiśniewska.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Eriksson, Jeppe Kofod, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel и Julie Ward.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský и Peter Eriksson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.21 от протокола от 15.12.2015 г и точка 4.22 от протокола от 15.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност