Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Rozpravy :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.8

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 15. prosince 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

3. Doporučení zemím eurozóny– Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Doporučení zemím eurozóny (2015/3020(RSP))

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2015), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Předseda na úvod rozpravy vystoupil s krátkým prohlášením.

Vystoupil Jeroen Dijsselbloem (předseda Euroskupiny).

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Bernd Lucke za skupinu ECR, Gérard Deprez k vystoupení předchozího řečníka, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgi Pirinski, Marco Valli za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec.

Vystoupil Jeroen Dijsselbloem.

Vystoupili: Esther de Lange, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pervenche Berès, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, a Jakob von Weizsäcker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer.

Vystoupil Jeroen Dijsselbloem.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen a Cora van Nieuwenhuizen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova a Burkhard Balz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberto Gualtieri za výbor ECON o dokončení evropské hospodářské a měnové unie (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 17.12.2015.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Právní upozornění