Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Debaty :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.8

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Zalecenie dotyczące strefy euro - Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Zalecenie dotyczące strefy euro (2015/3020(RSP))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000152/2015), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Przewodniczący wygłosił krotkie oświadczenie w celu dokonania wprowadzenia.

Głos zabrał Jeroen Dijsselbloem (przewodniczący Eurogrupy)

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił przemówienie.

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Elżbietę Fotygę, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez, na temat wystąpienia poprzedniego mówcy, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiego Pirinskiego, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony.

Głos zabrał Jeroen Dijsselbloem.

Głos zabrali: Esther de Lange, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Notis Marias, Michael Theurer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pervenche Berès, i Jakob von Weizsäcker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera.

Głos zabrał Jeroen Dijsselbloem.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen i Cora van Nieuwenhuizen.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova i Burkhard Balz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, w sprawie dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 17.12.2015.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna