Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0063(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0294/2015

Ingediende teksten :

A8-0294/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0441

Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg

4.18. Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0441)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0441)

Juridische mededeling