Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2092(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 18
CRE 14/12/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.24
CRE 15/12/2015 - 4.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0447

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.24. Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων [2015/2092(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0447)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου