Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 decembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

4. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0424)

Parlamentul a aprobat închierea acordului.


4.2. Acordul UE-Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0425)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.3. Acordul UE-Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0426)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.4. Acordul UE-Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0427)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.5. Acordul UE-Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0428)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.6. Acordul UE-Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [2015/0057(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0429)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.7. Acordul UE-Timorul de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [2015/0058(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0430)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.8. Acordul UE-Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0431)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.9. Acordul UE-Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0432)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.10. Acordul UE-Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [2015/0062(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0433)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.11. Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metode și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Gérard Deprez și Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0435)


4.13. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos [2015/2238(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0436)


4.14. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Stelios Kouloglou (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Stelios Kouloglou [2015/2239(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0437)


4.15. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cerere depusă de Finlanda - EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0438)


4.16. Marca UE ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Majoritate calificată necesară pentru a respinge poziția Consiliului.)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0439)


4.17. Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Majoritate calificată necesară pentru a respinge poziția Consiliului.)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0440)


4.18. Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2015)0441)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0441)


4.19. Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0442)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0442)


4.20. Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2015)0443)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0443)


4.21. Către o uniune europeană a energiei (vot)

Raport referitor la „Către o uniune europeană a energiei” [2015/2113(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0444)

Intervenții

Claude Turmes a prezentat un amendament oral la amendamentul 71, qui care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.


4.22. Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 (vot)

Raport referitor la realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% – Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 [2015/2108(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0445)


4.23. Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress [2015/2042(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0446)


4.24. O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale (vot)

Raport referitor la o nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale [2015/2092(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0447)

Notă juridică