Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om deltagande i verksamheten vid det europeiska stödkontoret för asylfrågor [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0424)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.2. Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Dominica om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0425)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.3. Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0426)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.4. Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Trinidad och Tobago om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0427)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.5. Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Självständiga staten Samoa om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0428)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.6. Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Grenada om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [2015/0057(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0429)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.7. Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken Östtimor om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [2015/0058(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0430)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.8. Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0431)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.9. Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0432)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.10. Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [2015/0062(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0433)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.11. Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0435)


4.13. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet [2015/2238(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0436)


4.14. Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet [2015/2239(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0437)


4.15. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/005 - FI/Computer Programming från Finland) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0438)


4.16. Gemenskapsvarumärken ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Kvalificerad majoritet krävs för att förkasta rådets ståndpunkt)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0439)


4.17. Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Kvalificerad majoritet krävs för att förkasta rådets ståndpunkt)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0440)


4.18. Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2015)0441)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0441)


4.19. Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0442)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2015)0443)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0443)


4.21. På väg mot en europeisk energiunion (omröstning)

Betänkande: På väg mot en europeisk energiunion [2015/2113(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0444)

Inlägg:

Claude Turmes presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag 71, vilken inte bektades, då fler än 40 ledamöter motsatt sig att den skulle beaktas .


4.22. Att rusta Europas elnät för 2020 (omröstning)

Betänkande om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 % – att rusta Europas elnät för 2020 [2015/2108(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0445)


4.23. Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (omröstning)

Betänkande om genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter [2015/2042(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0446)


4.24. En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (omröstning)

Betänkande om en ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna [2015/2092(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0447)

Rättsligt meddelande