Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk

9. Výsledky konference COP 21 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky konference COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (úřadující předseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Giovanni La Via za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Ian Duncan za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Steeve Briois za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini a Ivo Belet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Julia Reid, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis a Angélique Delahaye, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Camille Gira.

Rozprava skončila.

Právní upozornění