Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg

9. Resultaten van de COP 21 (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini en Ivo Belet.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Julia Reid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis en Angélique Delahaye, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Camille Gira.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling