Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

9. Wyniki COP 21 (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Piernicola Pedicini i Ivo Belet.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Julia Reid, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke'a, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis i Angélique Delahaye, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Camille Gira.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna