Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg

9. Výsledky COP 21 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini a Ivo Belet.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Julia Reid, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis a Angélique Delahaye, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Camille Gira.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia