Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 декември 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

Двете препоръки на комисиите BUDG и CONT да не се повдигат възражения срещу делегираните актове бяха обявени на пленарното заседание в понеделник, 14 декември 2015 г. (точка 7 от протокола от 14.12.2015).

Не е било представено никакво възражение срещу тези препоръки в срока от 24 часа, предвиден в член 105 от Правилника за дейността.

Във връзка с това тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в Приетите текстове от заседанието в сряда, 16 декември 2015 г.

Правна информация